Werkwijze

Stap 1: Inventarisatie

Na met elkaar kennis te hebben gemaakt op locatie stuur ik een offerte. Na akkoord op deze offerte maak ik een inventarisatie van de bestaande toestand, aan de hand van beschikbare informatie. Eventueel worden bouwtekeningen uit het bouwarchief opgevraagd. De bestaande toestand wordt ingemeten en uitgetekend. Ook gaan we overleggen over het definitieve programma van eisen en zal ik checken of de verbouwingswensen binnen het bestemmingsplan passen.

Stap 2: Schetsontwerp

Aan de hand van de bestaande toestand wordt het schetsontwerp gemaakt. Het schetsontwerp bestaat uit de eerste planschetsen. Om een zo breed mogelijk beeld te geven van de verbouwingsmogelijkheden worden de planschetsen, wanneer mogelijk, getoond met verschillende indelingsvarianten. Van de verschillende plannen worden ook 3D impressies gemaakt van zowel interieur als exterieur. Dit zal gepresenteerd en besproken worden met jou.

Stap 3: Voorlopig ontwerp

Elementen uit de verschillende schetsontwerpen zal ik, na de presentatie en het overleg hierover met jou, samenvoegen tot één voorlopig ontwerp met mogelijk nog kleine variaties. Dit zal nogmaals gepresenteerd worden aan jou.

Stap 4: Definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp zal, samen met jullie laatste opmerkingen, leiden tot een definitief ontwerp. Materialen, kleuren en maatvoeringen worden vastgelegd. Akkoord op een definitief plan geeft voor alle partijen duidelijkheid over het traject richting realisatie.

Stap 5: Omgevingsvergunning

Landelijk en lokaal gelden er regels over wat er wel/niet gebouwd en/of verbouwd mag worden. Of er een vergunning noodzakelijk is, is afhankelijk van de grootte van de kavel, van de vormgeving en van het bestemmingsplan.

Stap 6: Constructieve berekeningen

Voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden en voor het verkrijgen van de juiste offertes van aannemers is het noodzakelijk dat er constructieve tekeningen en berekeningen worden gemaakt. Dit zijn berekeningen over het dragende deel van een constructie. De constructeur berekent hierbij, aan de hand van de bouwtekeningen, hoeveel belasting er op de dragende delen komt te staan en op basis daarvan berekent hij hoe sterk of hoe dik het te gebruiken materiaal moet worden. Samen met de stukken van de architect vormt dit de totale set voor de aannemers.

Stap 7: Technisch ontwerp

Vervolgens zullen er technische omschrijvingen en tekeningen moeten worden opgesteld (een soort bestek). Het bestek is een uitgebreide lijst van alle gewenste materialen, merken, kleuren enz. Hoe beter alle wensen en eisen opgenomen zijn in deze lijst, des te beter kan een aannemer berekenen wat dit moet gaan kosten. Hierdoor krijg je gunstigere offertes die ook beter met elkaar te vergelijken zijn. Het is ook meteen een contractstuk richting de aannemer. In het bestek staat precies beschreven welke kwaliteiten alle bouwmaterialen hebben en de aannemer tekent ervoor dat hij die materialen/ merken/typen zal gaan gebruiken. Tevens staan hierin garantiebepalingen omschreven.

Stap 8: Aannemersselectie / bouwteam

Veel bouwprojecten worden tegenwoordig uitgevoerd met een bouwteam. Zelf ben ik ook voorstander van het werken in zo’n bouwteam. Verschil met een ‘traditionelere’ aannemersselectie is dat je 1 geselecteerde aannemer vroegtijdig aan tafel uitnodigt zodat hij mee kan denken over het gewenste ontwerp en de daarbij gewenste uitvoering.

De selectie van deze aannemer kan gedaan worden door bijvoorbeeld een drietal aannemers uit te nodigen voor een kennismaking. De aannemers vertellen dan iets over hun bedrijf, hun reeds voltooide projecten en hun werkwijze. Verder is het goed om deze aannemers een kostenraming te laten maken op basis van jouw verbouwingsplannen.

Werken in een bouwteam resulteert in een betere samenwerking, een beter ontwerp, een open begroting van de aannemer (alle posten zijn goed inzichtelijk) en minder kans op meer-/minderwerk.

Er is intensiever overleg met de aannemer dan bij de ‘traditionelere’ aannemersselectie om te komen tot een offerte waarbij de partijen akkoord kunnen gaan.

Stap 9: Werktekeningen

Werktekeningen zijn de plattegronden, gevels en doorsneden aangevuld met details met de definitieve maatvoering, precies zoals de aannemer het zal gaan bouwen. Alle gekozen materialen en merken zijn hier met de juiste maten in verwerkt. De werktekeningen worden gemaakt in goed overleg met aannemer, zodat er tijdens de bouw geen onduidelijkheden zijn over hoe iets gebouwd dient te worden.

Stap 10: Bouwbegeleiding

Tijdens de bouwperiode kan ik, indien gewenst door jou, als bouwbegeleider optreden. De aannemer kan uiteraard grotendeels zelfstandig aan het werk, maar het is goed om op bepaalde (cruciale) momenten controle uit te voeren. Hierdoor worden eventuele fouten/vergissingen/slordigheden in een vroeg stadium geconstateerd, waardoor het nog beter mogelijk is om aanpassingen te doen. Eindinspectie bij oplevering van het pand kan er aan bijdragen dat alles opgeleverd wordt zoals de opdrachtgever dit gewenst heeft.