Orienterend adviesgesprek

Elke opdracht begint met een vrijblijvend oriënterend gesprek bij u thuis of op een bouwlocatie. U vertelt mij meer over uw woonwensen, uw ideeën, uw budget en de stijl waar u naar op zoek bent. Ik denk direct met u mee over mogelijkheden en oplossingen binnen uw budget en tijdsplanning. Vervolgens stel ik een offerte voor u op waarin de verschillende fasen in het ontwerpproces worden toegelicht en geprijsd.

Na uw evaluatie besluit u of u mij opdracht geeft om de eerste schetsontwerpen te maken (fase 1). U kunt mij per fase opdracht verlenen of mij direct de volledige opdracht verlenen. Iedere opdracht is uniek en hoeft mogelijk niet alle onderstaande fases te doorlopen.

Fase 1. Schetsontwerp

Naar aanleiding van uw wensen en mogelijkheden zullen er verschillende schetsontwerpen tot stand komen. Deze ontwerpen zullen in een persoonlijk gesprek gepresenteerd en toegelicht worden.

Fase 2. Voorlopig ontwerp

Uit de schetsontwerpen wordt één ontwerp, met verschillende varianten, door u gekozen dat vervolgens verder uitgewerkt wordt.

Fase 3. Definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp zal, samen met uw opmerkingen en keuzes uit verschillende varianten, leiden tot een definitief ontwerp. Dit zal nogmaals aan u gepresenteerd en besproken worden. Akkoord op een definitief plan geeft voor alle partijen duidelijkheid over het traject richting uitvoering.

Fase 4. Kort bestek                       

Het kort bestek is een lijst van alle gewenste materialen, merken, kleuren enz. Hoe beter alle wensen en eisen opgenomen zijn in deze lijst, des te beter kan een aannemer berekenen wat dit moet gaan kosten. Hierdoor krijg je gunstigere offertes die ook beter met elkaar te vergelijken zijn. Het is ook meteen een contractstuk richting de aannemer. In het bestek staat precies beschreven welke kwaliteit alle bouwmaterialen hebben en de aannemer tekent ervoor dat hij die materialen/merken/typen zal gaan gebruiken.

Fase 5. Aannemersselectie                        

Uitgaande van 3 aannemers, overleg met u over aannemerskeuzes.

Uitnodiging van de aannemers en snelle controle of aannemer zou kunnen bouwen tijdens de gewenste bouwperiode.

1x dagdeel ter plaatse afspreken met alle aannemers voor opname opdracht en kennismaking van aannemers met u.

Tussentijds contact met de aannemers en aanleveren van alle benodigde gegevens aan de aannemers, inclusief de uitgebreide lijst van gewenste materialen/merken/kleuren ( bestek) + de tabel werkzaamheden & planning.

De benodigde correspondentie per mail/telefoon/post

Doornemen offertes op (reken)fouten en compleetheid + terugkoppeling met aannemers.

Eventueel hulp bieden bij onderhandelingen met aannemers.

Fase 6. Werktekeningen                                

Als de aannemer gekozen is zullen er werktekeningen gemaakt moeten worden. Dit zijn de plattegronden, gevels en doorsneden aangevuld met details met de definitieve maatvoering, precies zoals de aannemer het zal gaan bouwen. Tevens werktekeningen van alle benodigde sanitair en maatwerk meubilair, zoals werkplekken, balies en inbouwkasten. Alle gekozen materialen en merken zijn hier met de juiste maten in verwerkt. De werktekeningen worden gemaakt in goed overleg met aannemer, zodat er tijdens de bouw geen onduidelijkheden zijn over hoe iets gebouwd dient te worden.

Elektratekeningen (+verlichting) en tekeningen met overig leidingwerk zullen ook geleverd worden aan de aannemer. De constructeur zal mogelijk ook nog enkele tekeningen/aanpassingen moeten maken.

Fase 7. Bouwbegeleiding

Tijdens de bouwperiode kan de architect als bouwbegeleider optreden. De aannemer kan uiteraard grotendeels zelfstandig aan het werk, maar het is goed om op bepaalde (cruciale) momenten controle uit te voeren. Hierdoor worden eventuele fouten/vergissingen/slordigheden in een vroeg stadium geconstateerd, waardoor het nog beter mogelijk is om aanpassingen te doen. Eindinspectie bij oplevering van het pand kan er aan bijdragen dat alles opgeleverd wordt zoals u dit gewenst heeft.